fp01.jpg

Disclaimer/Copyright

Sjoerd Bakker Fysio spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Sjoerd Bakker Fysio behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Sjoerd Bakker Fysio geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Sjoerd Bakker Fysio geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Sjoerd Bakker Fysio garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Sjoerd Bakker Fysio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle genoemde prijzen op deze site zijn inclusief BTW. Tikfouten voorbehouden.

Sjoerd Bakker Fysio erkent het belang van het beschermen van jou privacy als gebruiker van deze website. Deze website verzamelt geen persoonlijke informatie over u, behalve informatie die u vrijwillig verstrekt wanneer u ons een e-mail stuurt met opmerkingen over onze website of producten die op de website zijn beoordeeld.

Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij beschouwen het volgende als persoonlijke informatie: uw naam, adres, telefoonnummer, uw e-mailadres en de per email gestuurde informatie. Deze gegevens worden bewaard zolang als op basis van de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Alle informatie die op deze site wordt verzameld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal niet worden verkocht, hergebruikt, verhuurd, openbaar gemaakt of anderszins verspreid.