Algemeen

Praktijk voor Fysiotherapie Sjoerd Bakker is aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

De behandelaar(s) is (zijn) ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Fysiotherapie en BIG geregistreerd (d.w.z. dat er is voldaan aan de door betreffende instanties aan fysiotherapeuten gestelde eisen).

Formeel is de klant opdrachtgever. Fysiotherapie is sinds 2006 vrij toegankelijk. Er is dus geen verwijzing nodig van een arts, behalve als het een verzekering betreft waarmee geen contract is afgesloten en deze als extra voorwaarde voor restitutie (=terugbetaling na indienen rekening) een verwijzing vereist. Per verzekeraar is het percentage van restitutie anders en loopt van 75% tot 100% van een marktconform tarief.

Er is een contract met de VGZ groep, waaronder de volgende verzekeringen:
Univé
Aevitae
Caresco
Coöperatie VGZ ua
IAK
IZA
IZZ
UMC
SZK (krijgsmacht)
Turien & Co
en met de Achmea groep waaronder de volgende verzekeringen:
Aevitae
Agis
Avéro Achmea
Caresco BV
FBTO
De Friesland
IAK
Interpolis
OZF
Turien & Co
Zilveren Kruis Achmea

left2.jpg